Geográfus és közgazdász végzettséggel rendelkezem. Jelenleg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem doktorjelöltje vagyok a Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskolában.  Kutatási tématerületem a marketingföldrajz és a területfejlesztés, ezen belül állandó jelleggel kutatom a kiskereskedelemmel kapcsolatos területi folyamatokat.  Megjelent közleményeimben vásárlói szokásokkal, telephely-választási döntésekkel, valamint társadalmi és területi egyenlőtlenségek vizsgálatával foglalkozom

Nappali tagozatos PhD-hallgatóként a Szent István Egyetem Regionális és Vidékfejlesztési Intézetének tagja voltam. Külföldi szakmai gyakorlatomat a bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságföldrajz és Geoinformatika Intézetében töltöttem, ahol vendég doktoranduszként betekinthettem a geomarketing alkalmazási lehetőségeibe, valamint megismerhettem az ehhez köthető alapvető elemzési módszereket. 2016 óta veszek részt a Faluszemináriumi Kutatóműhely munkájában, aminek a keretein belül elsődlegesen a falu gazdasági életéhez köthető jelenségeket vizsgálom.