A Szent István Egyetemen Vidékfejlesztési agrármérnöki és közgazdasági MA diplomáim megszerzése óta a vidékfejlesztéssel kapcsolatos módszertani modellek kialakítása és fejlesztése vált kutatásaim legfőbb témájává. A felsőoktatásban, egyetemi tanársegédként eltöltött három év alatt folyamatosan gyarapítottam vidékfejlesztési tudásomat és szereztem releváns tapasztalatokat mind a kvalitatív, mind a kvantitatív kutatásmódszertanban. Jelenleg doktorjelölt vagyok a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen, ahol kutatási területem Magyarország térbeli teljesítményértékelése

A falukutató műhelyhez PhD hallgatóként csatlakoztam 2014-ben, amikor Átány település modellértékű helyi gazdaságával foglalkoztam. Azóta segítem a műhely munkáját, ahol csak tudom (például a kötet borítószerkesztésével). A falukutató tábor rengeteg gyakorlati szakmai tapasztalattal gazdagítottak, melyeknek köszönhetően másképp, más felfogásban, illetve más nézőpontból is értelmezni tudom a vidéki terek problémáit és ok-okozati összefüggéseit.

2019 óta az AKI Tesztüzemi Információs Osztályának kutatója vagyok. Főbb feladataim közé tartozik az FADN (Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat) adatbázisa alapján készülő üzemi és ágazati szintű jövedelmezőséget tárgyaló elemzésekben való közreműködés, modellalkotás, különböző mezőgazdasági kalkulátorok fejlesztése (agrárinformatikai fejlesztések), valamint tájékoztató kiadványok készítése.