Egerben szereztem szociálpedagógus végzettséget, ezt követően a Semmelweis Egyetem szociális munka mesterképzésén tanultam. A doktori (PhD) értekezésem a Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskolájában védtem meg 2018-ban, disszertációm témája a dél-hevesi térség társadalmi helyzetfeltárása volt. A PhD képzés ideje alatt elvégeztem az University of Wales Social Services Management mesterképzési szakát is. Jelenleg az Eszterházy Károly Egyetem Társadalomtudományi Intézetének adjunktusa vagyok, továbbá az Egri Roma Szakkollégiumban tevékenykedem mentorként.

Kutatási területem a leszakadó térségek, perifériák gazdasági-társadalmi helyzetének, munkaerő-piaci folyamatainak; a humán ellátórendszer működésének, szociálpolitikai összefüggéseinek vizsgálata.

A doktori képzés ideje alatt kapcsolódtam be a témavezetőm, Dr. Nagyné Dr. Molnár Melinda által vezetett Faluszemináriumi Kutatóműhely munkájába, melynek 2013 óta vagyok tagja. A falukutató műhelynek köszönhetően történt meg a doktori kutatásom egyik mintahelyének, Átánynak a vizsgálata is, valamint a további terepkutatásaimat is a falukutató műhely résztvevői segítették.

A falukutatások, melyeken eddig terepkutatással és/vagy a kötet elkészítésében nyújtott segítséggel (angol nyelvi lektorálás) részt vettem a faluszeminárium keretében:

  • Pázmánd, 2013
  • Átány, 2014
  • Hollókő, 2015
  • Egercsehi, 2016
  • Bag, 2017
  • Komlóska, 2018
  • Baks, 2019
  • Tiszaladány, 2020