Jelenleg egyetemi docensként a SZIE jogutódja, a Magyar Agár és Élettudományi Egyetem (MATE) Fenntartható Vidékfejlesztés Tanszékén dolgozom.

A Debreceni Egyetem egyik jogelődjén végeztem, a Kossuth Lajos Tudományegyetem biológia földrajz szakján. Ugyanitt szereztem doktori fokozatot Földtudományok tudományágban. Szakmai profilom társadalomföldrajzi kutatásokon nyugszik, korábban főként a tanyavilághoz, utóbb a falvainkhoz kapcsolódóan.

A Faluszemináriumi Kutatóműhely vezetőjeként a koordinatív feladatok mellett általános népességföldrajzi, településföldrajzi helyzetfeltárásokkal, mentális térképezéssel, tér-érték-elemzéssel foglalkozom. Munkám során szoros együttműködést segítettem elő a Faluszemináriumi Kutatóműhely és a Magyar Regionális Tudományi Társaság között. Ugyancsak szoros a kapcsolat Egyetemünk Vidékfejlesztési Szakkollégiumával is.

2006 óta minden évben részt veszek a Faluszemináriumi Kutatóműhely munkájában, és alapítása óta az Acta Regionis Rurum szerkesztésében is.

Elérhetőség: